Foto: D. Geborek


Sandra Amanda Kartiyati Kassman är en renässanssjäl från Stockholm. Hennes meriter sträcker sig från att iklä sig rollen som Christine Daaé i den ikonsika föreställningen Phantom of the Opera, till att vinna "best original score" för Kalejdoskop på IndieX Film Fest - Los Angeles International Film Festival. Sedan sin flytt tillbaka till hemstaden Stockholm, har Sandra debuterat som musikalisk ledare och medproducent för musikteater-föreställningen Ophelia: Madness (in blue), i vilken hon även spelade titerollen. Utöver detta har Sandra lånat sin röst till Mirabel, huvudrollen i Walt Disney's Oscarsbelönade film, Encanto. För tilfället arbetar Sandra på en egenskriven föreställning som har planerad premiär 2024.